Ålandsbanken: Åland Index

Tillståndet i Östersjön är kritiskt, havet är redan delvis dött. Förbättring kräver en betydande beteendeförändring

Tillståndet i Östersjön påverkar direkt Ålandsbankens kunder, och nu vill banken stärka kundrelationerna och positionera sig som en ansvarsfull ledare för förändringen.

Östersjöprojektet och Åland Index, kommunicerar miljöpåverkan till följd av varje transaktion som görs med ditt kreditkort.

I slutet av 2016 bytte Ålandsbanken alla sina befintliga kreditkort mot Östersjökortet. Ålandsbanken är i diskussioner med många av Sveriges ledande banker som är intresserade av att använda Åland Index i den egna verksamheten.

H+K hanterade medierelationer och utvecklade den övergripande PR-strategin inför lanseringen av den nya tjänsten.

Sector: Professionella tjänster
Office: Stockholm

More Work