Tech


Tillbaka

Våra teknikexperter är de smartaste och mest kreativa i branschen. Vi förstår de teknologiska ekosystemen, kosnument- och företagsmålgrupperna och influencerns förmåga att påverka. Vi tror på att göra komplex teknik enkel så att man kan ta del av dess fördelar världen över.

Teknik har alltid bidragit till att förnya kreativitet och driva sociala förändringar. Det är inte annorlunda idag. Teknik driver förändring i en allt snabbare takt, från hur vi konsumerar film, musik och tv till sättet vi kommunicerar med människor och maskiner. Vi skapar integrerade kampanjer som har till syfte att häva status quo och understryka hur teknik förändrar världen och våra liv. Till synes komplicerade tekniker gör våra liv enklare och vi vill berätta deras historier.

Vårt kommunikationsarv innebär att vi fäster stor uppmärksamhet vid målgrupper och hur samt var de tar till sig innehåll. Vi börjar med berättelsen och tar fram en plan som uppnår bästa möjliga engagemang via köpt, förtjänad, ägd och delad media. Dessa berättelser påverkar våra kunders resultat och utbildar samtidigt företag och konsumenter och fördelarna med tekniken.

Vi har en passion för teknik – men vi älskar också att göra film, skriva berättelser, dela dem i sociala medier, skapa nätverk och göra våra kunder kända.

Carsten Carlsson

CCO

Specialistkompetens

Vi integrerar kärndiscipliner för att kunna leverera en djup branschkunskap i kombination med specialistområden inom 'idéer + strategi', 'innehållsskapande' och 'publicering'.
Läs mer

Produkter

Bakom alla våra insiktsledda idéer och kommunikationsstrategier ligger en djup förståelse för data och analys, kreativitet, innovation och storytelling.
Läs mer