Public Affairs


Tillbaka

Våra kampanjer för politiska och offentliga frågor är byggda kring data, analys + insikt. Teamet har erfarenhet av att navigera lagstiftning, reglering och det rent politiska.

Vi stödjer kunder i olika branscher för att utveckla etiska public affairs-strategier, formulera komplexa argument och producera övertygande lösningar för att flytta den politiska och allmänna opinionen. Våra verktyg hjälper oss att bygga integrerade rapporteringsmetoder samtidigt som vi mäter effektiviteten och det strategiska värdet av public affairs.

Utöver vår politiska expertis, arbetar vi nära med H+K:s beteendevetenskapsteam för att förstå och motivera politiska målgrupper. Vi samarbetar också med våra krisexperter för att förutse och utvärdera risker, samt förutspå effekterna av politiska frågor.

Brexit-rådgivning 

På H+K vet vi att osäkerheten som kommer av Storbritanniens beslut att lämna EU också påverkar affärsbeslut. Det är därför vi har inrättat vårt Brexit Advice Team för att hjälpa dig att förstå och navigera i den nya politiken och det politiska landskapet. Vårt globala team av experter kan skräddarsy ett aktivitetsprogram utformat för att stödja dig och ditt företag.

Our Public Affairs news + insights

Sektorer

H+K levererar djupa branschkunskaper i kombination med specialiserade kompetensområden. Vi förstår våra kunders ekosystem och hur man engagerar deras målgrupper.
Läs mer

Produkter

Bakom alla våra insiktsledda idéer och kommunikationsstrategier ligger en djup förståelse för data och analys, kreativitet, innovation och storytelling.
Läs mer