Målgruppsanalys


Tillbaka

Hur kan vi bättre förstå våra målgrupper?

Som konsumenter bombarderas vi av fler budskap än någonsin tidigare. För att nå genom bruset måste varumärken bättre förstå användarnas beteende och bygga strategier baserade på hur deras publik konsumerar information.

Att utveckla en detaljerad bild

Detaljerad publikförståelse börjar med att definiera exakt vem det är vi vill prata med. Vi börjar med att definiera vår målgrupps psykografiska och demografiska egenskaper för att bygga en heltäckande bild redan från start.

Därifrån försöker vi förstå tre kärnområden:

  • Påverkan: Vilka (och vem) påverkar dem?
  • Passioner: Vilka är deras passioner och intressen? Hur överlappar detta varumärket?
  • Tid: Vad är deras mediepreferenser och beteenden? Var tillbringar de sin tid?

Sammanfattningar av publikkartläggningar (pennporträtt) är ett kortfattat sätt att visa data på ett berättande sätt. Men vår analys går mycket djupare och besvarar viktiga frågor inklusive:

  • Målgruppens sammanhang
  • Attityd
  • Intressen
  • Varumärkesengagemang
  • Mediekonsumtion

I slutändan utgör denna information grunden för innehållsstrategi och valet av globala mediepartners för klientkampanjer.

Carsten Carlsson

CCO

Sektorer

H+K levererar djupa branschkunskaper i kombination med specialiserade kompetensområden. Vi förstår våra kunders ekosystem och hur man engagerar deras målgrupper.
Läs mer

Specialistkompetens

Vi integrerar kärndiscipliner för att kunna leverera en djup branschkunskap i kombination med specialistområden inom 'idéer + strategi', 'innehållsskapande' och 'publicering'.
Läs mer