Produkter

Från att hitta rätt influencer till att i realtid mäta resultaten av en kampanj, vi har produkter och verktyg för att säkerställa att vårt arbete ger resultat för våra kunder.

FlightSchool+

FlightSchool+ är en interaktiv, online-plattform som testar din krishantering.

Läs mer

360 Reputation Monitor

Vår 360˚ Reputation Monitor mäter varumärke och rykte över flera viktiga områden.

Läs mer

Better Impact

Vårt Better Impact™ Scorecard identifierar de av FN:s hållbara utvecklingsmål som bäst lämpar sig för ditt företag.

Läs mer

Målgruppskartläggning

Vårt Data + Analytics-team hjälper dig att definiera dina målgrupper och de bästa sätten att nå dem.

Läs mer

Krisstyrningsapp

Vår egenutvecklade krisstyrningsapp ger företagsledare de verktyg de behöver för incidentplanering och krisrespons.

Läs mer

Cyber+

Vår robusta strategiska kommunikationsrådgivning hjälper dig att skydda ditt företags anseende och ta kontroll över oförutsägbara situationer.

Läs mer

Ledningsträning

Våra fokuserade och riktade ledningsträningsmoduler säkerställer att du har verktygen för att säkert kommunicera din vision.

Läs mer

Made to Measure™

Made to measure™ är vår anpassade strategi för att hjälpa kunder utvärdera sitt varumärke och optimera kampanjer.

Läs mer

ProPEL+

ProPEL + trycktestar kreativa idéer och nyckelbudskap för att se till att ditt innehåll har maximal effekt.

Läs mer

SMARTER™

SMARTER™ identifierar de mest effektiva sätten kommunikation kan påverka mänskligt beteende på.

Läs mer

Space+ / Space-

Med hjälp av AI som undersöker nyheter, identifierar vi möjligheter att driva dina företagsintressen samt flagga för potentiella risker.

Läs mer

Sherlock+

Sherlock+ är vår egenutvecklade metod för att mäta effekten av influencers samt identifiera nya och kommande opinionsbildare.

Läs mer

Shanghai Addition

Vi rådger och understödjer kinesiska varumärken genom att utveckla strategier för att koppla dem till målgrupper över hela världen.

Läs mer