Internkommunikation


Tillbaka

Vi har en tro på att varumärken med ett syfte, som kunderna förstår och litar på, är mer värdefulla.

De anställda på dessa varumärken lever och andas syftet varje gång de gång kommunicerar med kunder eller klienter. En arbetsgivare med starkt varumärke attraherar talangfulla människor som har sina egna syften och som aktivt kan bidra till kulturen, vilket i sin tur formar dem i deras strategiarbete och beslutsfattande. De har nätverk av förespråkare som tar varje chans de får till innovation och att dela samt interagera, både internt och externt. De mest framgångsrika företagen litar på att deras anställda vill göra rätt och att de vet vad som är rätt att göra. De ger dem även utrymmet som krävs för att få saker att hända.

Våra experter på internkommunikation hjälper företag att sammanväva varumärket och intern kultur, så att deras affär kan växa från insidan ut. Vi hittar lösningar som utgår från ett syfte som kan tilltala människor. Vare sig det gäller struktuella förändringar, tillväxt, förvärv eller om engagemanget är lågt.

Framgångsrika varumärken har ett syfte
Vi hjälper dig definiera och kommunicera ditt syfte till dina medarbetare

Nätverk skapar värde och driver innovation
Vi upptäcker, skapar och utvecklar nätverk av opinionsbildare och mäter deras påverkan

Tro bygger varumärken
Vi skapar kampanjer som lyfter ditt varumärke internt och ditt varumärke som arbetsgivare, så att de människor som behövs kommer in i företaget

Kultur driver strategi och utförande
Vi formar kultur och levererar förändring med aktuellt innehåll som kommuniceras utifrån vår publiceringsmodell och styrs av en tydlig strategi

Sektorer

H+K levererar djupa branschkunskaper i kombination med specialiserade kompetensområden. Vi förstår våra kunders ekosystem och hur man engagerar deras målgrupper.
Läs mer

Produkter

Bakom alla våra insiktsledda idéer och kommunikationsstrategier ligger en djup förståelse för data och analys, kreativitet, innovation och storytelling.
Läs mer