Karriär hos H+K

Varje dag går fler än 2 000 av de smartaste, mest stödjande och samarbetsvilliga människorna i världen till jobbet på Hill+Knowlton Strategies

Vårt mycket breda och inkluderande nätverk av medarbetare arbetar nära tillsammans för att skapa resultat för några av de mest kända varumärkena på planeten.

Vi är en global familj som arbetar på fler än 80 kontor runt om i världen vilket gör att vi förstår de olika unika marknader där våra kunder verkar. Detta låter oss förmedla beprövade lösningar till dem, och varandra, dag in och dag ut.

Vi tror att alla företag, organisationer och varumärken har en publik, och dagens publik har mer makt än någonsin tidigare. De har makten att avsätta företagsledare, förändra företags- och varumärkesstrategier, påverka regeringars politik, göra produkter omöjliga att sälja eller skapa miljardföretag. Allmänheten kräver sanning, öppenhet och högsta beteendestandarder.

Våra medarbetare gör det möjligt för oss att kombinera passion och kreativitet med djupa branschkunskaper för att hjälpa våra kunder att effektivt kommunicera med sin publik. Vi förutser behov och inspirerar vår omgivning varje dag.

Våra kunder är verksamma inom alla tänkbara branscher och omfattar allt från privata företag och myndigheter till ideella organisationer. Något våra medarbetare också är.

Våra kampanjer påverkar beslutsfattare, vårdar varumärken, hanterar risker, engagerar intressenter och påverkar resultat.

Hos H+K kan du skriva din egen berättelse.

Mångfald + inkludering

H+K står stadigt på en grund av inkludering. För oss betyder etik och integritet allt, och precis som det är vårt ansvar att erbjuda våra kunder vår expertis, kreativitet och rådgivning, är det också vårt ansvar att lyssna på varandra, lära oss mer och samarbeta.

Vi omfamnar vår mångfald eftersom vi vet att det gör oss starkare, snabbfotade att kunna ta risker och lyhörda för nya möjligheter. Därför söker vi aktivt människor som kommer att inspirera till kreativa och nyfikna konversationer. Tillsammans växer vi, delar våra erfarenheter och fortsätter att utmärka oss i en öppen och samverkande byråkultur.

Du hör hemma på H+K

Vårt mångfaldsinitiativ, YouBelong, har som mål att alla medarbetare ska känna att de hör hemma hos oss och att de blir inspirerade att nå sin fulla potential. YouBelong, som representerar ett tvärsnitt av medarbetare världen över, har ett mål som bygger på tre grundpelare:

  1. Att attrahera och behålla de bästa och mest mångfaldiga medarbetarna
  2. Att hjälpa våra kunder att mer effektivt nå ut till olika grupper
  3. mångfaldsinriktad professionell utveckling

YouBelong kompletterar aktiviteterna i våra lokala mångfaldsprogram som Distinction (USA), EquAll (UK) och Inclusion+ (Kanada), och säkerställer att vi alla lär av varandra, delar bästa praxis och arbetar mot ett gemensamt mål: att locka och behålla den mest mångsidiga, begåvade och kreativa personal som man kan tänka sig.

IMG_0096 copy