Public affairs


Tillbaka

Våra experter har arbetat direkt med beslutsfattare från in- och utsidan av många regeringar runt om i världen. Vi känner till aktörerna, maktcentrumen och de rätta budskapen för att nå rätt publik.

Med ett världsomspännande team bestående av dedikerade strategiska rådgivare använder vi våra globala relationer och lokala närvaro för att fullt ut uppnå våra kunders mål i ett ständigt föränderligt politiskt landskap.

Vi baserar vår metodik på beprövade metoder för att samla information om lagstiftnings- och policyutveckling, planera och aktivera omfattande engagemang med intressenter och analysera beslutsprocesser för att hitta möjligheter att engagera, leverera effektiva budskap och mäta deras påverkan.

Vi förstår hur anseende kan användas som en viktig drivkraft för att påverka beslutsfattare och vi återspeglar denna kunskap inom våra strategier. Vi utformar våra strategier och kampanjer för att återspegla intressenternas ständigt föränderliga förväntningar – för större öppenhet, frekvens av kommunikation och nivåer av engagemang med beslutsfattare och påverkare.

Jessica Bissmark

COO

Specialistkompetens

Vi integrerar kärndiscipliner för att kunna leverera en djup branschkunskap i kombination med specialistområden inom 'idéer + strategi', 'innehållsskapande' och 'publicering'.
Läs mer

Produkter

Bakom alla våra insiktsledda idéer och kommunikationsstrategier ligger en djup förståelse för data och analys, kreativitet, innovation och storytelling.
Läs mer