Problem + kris


Tillbaka

H+K har oöverträffad framgång med att förbereda, skydda och försvara varumärken och organisationer.

Vi säkerställer våra kunders rykte – som sträcker sig från globala varumärken, multinationella företag och offentliga organisationer till små oberoende företag . Detta görs genom att använda omsorgsfull förberedelse, skräddarsydd utbildning och perfect anpassade svar till ett brett spektrum av mottagare. Vårt team är högt respekterat som det mest erfarna och resursstarkaste i branschen. Vi har en kombinerad erfarenhet av mer än 100 år av arbete på de högsta nivåerna i krishantering. Vår omfattande globala räckvidd innebär att vi har bredden och djupet av erfarenhet för att stödja våra kunder i att svara på frågor när de uppstår, både lokalt och över hela världen.

Vad vi gör: 

Executive Training – en serie fokuserade och riktade moduler för coachning av ledningen, som kommer att leverera exakt de kunskaper du behöver i en kris

Crisis Control App – en integrerad plattform med anpassade incidentplanerings- och responsverktyg

FlightSchool+ – en onlinekrissimulering som låter företag och individer testa sin krishanteringsförmåga i en kontrollerad miljö

Cyber+ – strategiskt kommunikationsstöd för cybersäkerhet / dataintrång

 

Tim Luckett

Global Head of Crisis Communications

Sektorer

H+K levererar djupa branschkunskaper i kombination med specialiserade kompetensområden. Vi förstår våra kunders ekosystem och hur man engagerar deras målgrupper.
Läs mer

Produkter

Bakom alla våra insiktsledda idéer och kommunikationsstrategier ligger en djup förståelse för data och analys, kreativitet, innovation och storytelling.
Läs mer