Spotify - Poddsverige

Hill+Knowlton Strategies (H+K) fick i uppdrag att, tillsammans med en projektgrupp från Spotify, producera och formge Spotifys första rapport om podcasts, ”Poddsverige 2020: Det intima mediet”. Rapporten grundar sig i undersökningar om podcastbeteende och diskuterar fakta om ljud, i synnerhet podd, och dess påverkan på människor – både i Sverige och globalt. I tillägg till undersökningen baseras rapporten på uttalanden och intervjuer med externa liksom interna experter. Uppdraget innefattade att samla in och analysera data, genomföra intervjuer för att baserat på detta utveckla och beskriva podcastlandskapet samt producera den grafiska rapporten, inklusive ett nytt grafiskt manér. Rapporten designades av Rodolfo, en samarbetspartner till Hill+Knowlton Strategies.

Syftet med rapporten var att skapa ett underlag för Spotify att använda i sin kommunikation kring podcast, både externt och internt. Men även att vidga både allmänhetens och Spotifys kunskapsbas kring podcast som medium. Målet med rapporten var dessutom att den skulle vara så intressant, nyhetsvärdig och nytänkande att den verkade som PR-material och en anledning till att talespersoner från Spotify får möjlighet att presentera den för bredare målgrupper genom medverkan i olika medier. Rapporten producerades i första hand för potentiella poddare, befintliga poddare, branschen samt anställda på Spotify. Men den producerades även för att tilltala medier och den podcastintresserade allmänheten.

Rapporten bidrog till att stärka Spotifys roll inom poddar och poddproduktion. Rapporten gav också Spotify en plattform att prata utifrån samtidigt som den gav en bild av existerande produktioner och en ögonblicksbild gällande poddmarknaden i Sverige idag och hur lyssnandet bland svenskar ser ut. Rapporten stärkte också relationen med olika poddkreatörer som genom rapporten fick en tydligare bild om vart Spotify är på väg med sin poddsatsning. Det ska tilläggas att rapporten var också ämnad för ännu större uppmärksamhet än vad som faktiskt blev fallet. Rapporten skulle vara en central del i Spotifys Poddsummit, planerat till våren 2020. På grund av corona-epidemin blev arrangemanget inställt och med det också rapportens möjligheter att spridas långt mycket mer än vad som blev fallet. Rapporten spreds dock via sociala medier (LinkedIn) och genom olika typer av mediekontakter. Exempel på medier som rapporterade om poddrapporten var Aftonbladet, Di Digital, Sydsvenskan, Dagens Media, GP med flera. Den totala räckvidden var över 10 miljoner.

Du kan hämta rapporten här.

Specialist expertise: Content
Office: Stockholm

More Work