Integritetspolicy

Juli 2019       

Denna webbplats drivs av Hill+Knowlton Strategies (”Hill+Knowlton Strategies”, ”vi” eller ”oss”).

Vi respekterar våra användares integritet och förstår att du litar på att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt med den personliga information du delger oss. Denna integritetspolicy innehåller viktig information om hur vi använder din personliga information. Om du bara vill veta hur vi hanterar och använder kakor kan du läsa mer här.

Vilken information samlar vi in?

Ibland kan vi fråga om att du frivilligt förser oss med personlig information. I allmänhet frågar vi detta när du vill att vi ska ge dig information angående Hill+Knowlton Strategies.

Vi kan komma att samla in följande information om dig när du använder denna webbplats:

 • E-postadress (frivillig);
 • IP-adress (en unik identitet för din dator eller annan enhet);
 • Information som du tillhandahåller i samband med att du skickar in en jobbansökan till oss (detta kan inkludera känslig personlig information, till exempel etniskt ursprung). I dessa fall föreslår vi att du granskar vår ”Sekretesspolicy för rekrytering” som finns på vår karriärsida.

Hur använder vi informationen?

Vi är skyldiga enligt lag att ange en rättslig grund för hur vi använder informationen (dvs. berätta för dig på vilka grunder vi har tillåtelse att använda din information). Vi kommer att använda din personliga information på följande sätt:

Hur vi kommer att använda din personliga information:

Rättslig grund för hur vi använder informationen:

För att ge dig information som du har efterfrågat (till exempel ett nyhetsbrev, uppdateringar)

Samtycke – vi använder bara din personliga information för detta ändamål om du har bett oss att göra det. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

För att svara på specifika förfrågningar om Hill+Knowlton Strategies och dotterbolag 

Samtycke – vi använder bara din personliga information för detta ändamål om du har bett oss att göra det. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

För att ge dig bättre tillgång till information från denna webbplats 

Legitima intressen – vi använder din personliga information för att hjälpa oss att ge den bästa onlineupplevelsen till dig och andra webbplatsanvändare.

Att ta emot och behandla din jobbansökan 

Legitima intressen – vi använder din personliga information för att utvärdera din ansökan och för att hålla dig uppdaterad under hela ansökningsprocessen. Se Hill+Knowlton Strategies ”Sekretesspolicy för rekrytering”.

För information om hur vi använder din information som samlas in med hjälp av kakor och liknande teknik, se sidan ”Kakor” här.

Skickar vi din information till tredje part?

Vi kan komma att skicka din personliga information till andra företag i koncernen, dotterbolag och tredje part för att hjälpa oss bearbeta din personliga information för de syften som anges i denna policy.

Vi kan komma att lämna ut personlig information till tredje part när vi rimligen anser att vi är skyldiga att enligt lag göra så. Detta kan vara för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående misstänkta, olagliga eller på annat sätt förbjudna aktiviteter, inklusive, men inte begränsat till, bedrägeri.

Hur använder vi din information för marknadsföring?

Vi kommer bara att skicka information som du har bett om via webbplatsen.

Var skickar vi din information?

Vi är ett globalt företag och vi kan därför skicka din personliga information till länder runt om i världen, inklusive USA och andra länder utanför Europa. Vi kommer att använda lämpliga skyddsåtgärder (vi använder standardavtalsklausuler) för att säkerställa att din information skyddas.

Hur länge behåller vi din information?

Vi kommer att behålla din information under en rimlig period för de syften som anges ovan. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att säkerställa att din personliga information hålls säker, är korrekt och aktuell samt endast hålls så länge som är nödvändigt för de ändamål som den används för.

Kakor

Vad är kakor?

Vi kan komma att använda information som erhållits från kakor eller liknande teknik. Kakor är textfiler som innehåller små mängder information vi laddar ner till din dator eller enhet när du besöker vår webbplats. Vi kan känna igen dessa kakor vid upprepade besök och de tillåter oss att komma ihåg dig.

Cookies finns i många former. Nedan anger vi de huvudtyper och kategorier av kakor som används. Det här avsnittet hänvisar till alla typer och kategorier av kakor och inte bara de som vi använder på vår webbplats. När vi använder ”du” i det här avsnittet refererar vi till din dator.

Första- och tredjeparts kakor – oavsett om en kaka är första- eller tredjepart hänvisar de till domänen som placerar kakan. Kakor från första part är de som ges ut av en webbplats som användaren direkt besöker (webbplatsen som visas i URL-fönstret, till exempel www.hkstrategies.com). Tredjepartskakor är kakor som ges ut av en annan domän än den webbplats som användaren besöker. Om en användare besöker en webbplats och en annan entitet ger ut en kaka via den webbplatsen skulle detta vara en tredjepartskaka.

Beständiga kakor – dessa kakor finns kvar på en användares enhet under den tidsperiod som anges i kakan. De aktiveras varje gång användaren besöker webbplatsen som gav ut den specifika kakan.

Sessionskaka – dessa kakor tillåter webbplatsen att sammankoppla en användares handlingar under en webbläsarsession. En webbläsarsession startar när en användare öppnar webbläsarfönstret och slutar när de stänger webbläsarfönstret. Sessionskakor skapas tillfälligt. När du stänger webbläsaren raderas alla sessionskakor.

Vad använder vi kakor för?

Kakor tillhör en eller flera av kategorierna nedan. Den här webbplatsen använder kakor som ingår i alla kategorier. Vi kan också komma att använda data från ”targeting”-kakor som placerats på din dator av tredje part när du har besökt andra webbplatser.

 1. Strikt nödvändiga kakor – Dessa kakor möjliggör tjänster du specifikt har bett om.

Dessa kakor är nödvändiga för att du ska kunna navigera runt på webbplatsen och använda dess funktioner, till exempel åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Utan dessa kakor kan vissa webbplatstjänstfunktioner inte tillhandahållas.

 1. Underhållskakor – Dessa kakor samlar information om de besökta sidorna.

Dessa kakor samlar information om hur användare använder en webbplats, till exempel vilka sidor användare går till oftast och om de får några felmeddelanden. Dessa kakor samlar inte in information som kan identifiera en besökare. All information som dessa kakor samlar in är aggregerad och därför anonym. De används bara för att förbättra hur webbplatsen fungerar.

 1. Funktionalitetskakor – Dessa kakor kommer ihåg val du gör för att förbättra din upplevelse.

Dessa kakor tillåter webbplatsen att komma ihåg val du gör och ge förbättrade, mer personliga funktioner. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster du har bett om, till exempel att titta på en video eller kommentera på en blogg. Informationen som dessa kakor samlar in kan anonymiseras och de kan inte spåra din besöksaktivitet till andra webbplatser.

 1. ”Targeting”-kakor eller annonseringskakor – dessa kakor samlar in information om dina surfvanor för att visa reklam som är relevant för dig och dina intressen.

Dessa kakor används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons och hjälper till att mäta effektiviteten i en reklamkampanj. De placeras vanligtvis av reklamnätverk med webbplatsens tillstånd. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer som till exempel annonsörer. Ofta kan ”targeting”- eller annonseringskakor att kopplas till webbplatsens funktionalitet som tillhandahålls av den andra organisationen.

Om du vill ta bort kakor som redan finns på din dator eller enhet, följd de specifika instruktionerna för ditt operativsystem för att hitta filen eller katalogen som lagrar kakor. Om du vill stoppa att kakor lagras på din dator i framtiden, vänligen hänvisa till webbläsarens instruktioner genom att klicka på ”Hjälp” i din webbläsarmeny. Mer information om kakor finns på www.allaboutcookies.org. Genom att ta bort våra kakor eller inaktivera framtida kakor kanske du inte kan komma åt vissa delar eller funktioner på vår webbplats.

Tredjepartswebbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som vi inte driver eller godkänt. Dessa webbplatser kan använda kakor och samla in din personliga information i enlighet med deras egen integritetspolicy. Denna integritetspolicy gäller inte tredjepartswebbplatser och vi ansvarar inte för tredjepartswebbplatser.

Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information som lämnas till oss hålls säker, är korrekt och aktuell och endast behålls så länge som är nödvändig för de syften som den används för.

Under 13 år

Denna webbplats är inte avsedd eller utformad för att locka till sig barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet personlig information från eller om någon person under 13 år. Om du är under 13 år och vill ställa en fråga eller använda denna webbplats på något sätt som kräver att du delger personlig information, vänligen få din förälder eller vårdnadshavare att göra det för din räkning.

Dina rättigheter

Du har rätt att fråga efter:

 1. En kopia av den personliga information som vi har om dig och information om hur vi behandlar din personliga information;
 2. Att korrigera felaktigheter i din personliga information;
 3. Om vi ​​behandlar din personliga information på ett automatiserat sätt och via ditt samtycke (se ”Hur använder vi informationen?” ovan), för att vi ska kunna skicka din personliga information till dig i ett strukturerad, vanligt använt och maskinläsbart format. Du kan också be oss att tillhandahålla din personliga information direkt till en tredje part i detta format, vilket vi kommer att göra om det är tekniskt genomförbart;
 4. Att din personliga information ska raderas, eller att vår användning av den ska begränsas (till exempel om dina preferenser ändras, eller om du inte vill att vi ska skicka dig den information du har begärt).

Kontakta oss med hjälp av informationen nedan om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Du har också rätten att anmäla till ansvarig tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med hur vi har hanterat din personliga information.

Hur du kontaktar oss

Om du vill utöva några av dina rättigheter kring din personliga information eller om du har frågor om hur vi använder din personliga information, vänligen kontakta oss på [email protected].

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi granskar denna integritetspolicy regelbundet för att säkerställa att den är uppdaterad med hur vi använder din personliga information och att den är i överensstämmelse med tillämpliga lagar om dataskydd.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Den uppdaterade integritetspolicyn publiceras på vår webbplats. Du uppmuntras att läsa denna integritetspolicyn då och då.