Ledning

Carsten Carlsson

CCO
Läs bio

Carsten fokuserar på att stödja kunder brett inom kommunikation. Han har mer än 25 års erfarenhet av företagskommunikation, marknads-PR, krishantering och medierelationer. Carsten har arbetat med några av världens ledande företag såsom Procter & Gamble, GSK, General Mills, Google, Youtube, TCS, Huawei, B&O, Sennheiser, Telenor, 3 och LG Electronics.

Hans ledarerfarenhet inkluderar global chef för extern kommunikation på DeLaval International, chef för Corporate Communications på Grayling och kommunikationschef inom Telia-koncernen. Carsten har även ett engagemang som styrelseledamot i Misa, ett företag som erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med någon form av funktionsnedsättning. Misa samarbetar med kommuner, Arbetsförmedlingen, skolor, socialpsykiatrin, boenden samt näringslivet.


Läs artiklar av Carsten Carlsson
Ingen ledare att visa