Ledning

Åsa Mogerud

Acting CEO and Account Director
Läs bio

Åsa arbetar sedan 2015 som Account Director på Hill+Knowlton Strategies i Stockholm. Hon är kommunikationsexpert inom public affairs och företagskommunikation med en passion för strategiskt och taktiskt kommunikationsarbete. Genom att bearbeta intressenter och målgrupper med extern kommunikation kan ett företag påverka sin omvärld. Åsa hjälper kunder att identifiera och utveckla effektiv kommunikation för att hennes kunder ska uppnå affärs- och kommunikationsmål. Åsa är en van moderator och hon arrangerar ofta workshops och liknande sammankomster. Det övergripande perspektivet om corporate reputation ligger Åsa varmt om hjärtat och hon arbetar med bilden och uppfattningen av företaget eller organisationen framför sina ögon i det förändringsarbete som kunder vill göra.

Åsa är kundansvarig för Spotify och arbetar i flera namnkunniga uppdrag, bl.a. för AFRY, GodEl och Tobii Dynavox. Åsas roll i kunduppdragen handlar ofta om att företag och organisationer vill bli starkare samhällsaktörer och på bästa möjliga sätt berätta det för omvärlden i sin externa kommunikation. I det kommunikationsfält Åsa arbetar hanterar hon både framtagning av strategier och till strategierna direktrelaterade uttag, detta gör hon inom ramen för företags anseende (corporate reputation), politisk påverkan, opinionsbildning, medierelationer, budskapsplattformar och kampanjkoncept. Åsa hjälper kunderna att bygga relationer till relevanta intressenter och beslutsfattare, något som föregås av budskapsdefiniering. Åsa arbetar även med uppdrag inom employer branding och skapande av redaktionellt material baserat på framtagna strategier och budskapsplattformar.

Åsa har mer än 12 års erfarenhet från politiken och tack vare sin bakgrund både i riksdagen och åtta år på Regeringskansliet vet hon var och hur man kan påverka politiken. Åsa har arbetat både med politiska kampanjer, opinionsbildning och research och formulering kring skarpa politiska förslag. Under åren 2006–2014 var hon en del av statsminister Reinfeldts stab. Hon var chef för statsministerns korrespondens. Det innebar att Åsa hanterade alla olika politiska frågor som kom på statsministerns bord. I en senare roll, som politiskt sakkunnig, förhandlade hon Alliansregeringens politiska förslag på socialministerns, integrationsministerns och bostadsministerns respektive områden.

Åsa har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap samt statsvetenskap från Stockholms universitet. Hon har också deltagit i flera kurser bl.a. inom ledarskap, affärsutveckling och retorik.


Läs artiklar av Åsa Mogerud

Oskar Kedling

CFO, Sweden
Läs bio

Oskar Kedling är sedan 2017 CFO på Hill+Knowlton Strategies i Stockholm. Oskar har en bakgrund som konsult inom redovisning och ekonomistyrning. Han har en universitetsexamen i företagsekonomi och har även studerat retorik.


Läs artiklar av Oskar Kedling

Carsten Carlsson

Account Director
Läs bio

Carsten Carlsson har arbetat på Hill + Knowlton Strategies i Stockholm sedan 2014. Carstens fokus är att stödja kunder inom B2B- och B2C-kommunikation. Carsten Carlsson har mer än 20 års erfarenhet av företagskommunikation, marknads-PR, krishantering, förändringshantering, problemhantering, Public Affairs och digital strategi / social medier.

Carsten har arbetat med och för några av världens ledande företag och varumärken, inklusive Procter & Gamble, Alere, GSK, Bayer Healthcare, General Mills, Google, Youtube, Kellogg’s, Telenor, 3, LG Electronics, Stanleybet och UFC. Han har dessutom varit stöd för destinationer som Puerto Rico, Antalya, Riga för att nämna några. Hans ledarerfarenhet inkluderar global chef för extern kommunikation på DeLaval International, vd på Grayling Stockholm, partner och vd Firefly Communication Nordic, kommunikationschef inom Telia-gruppen i Sverige för att nämna några.

Carsten är styrelseledamot i Misa, ett företag som erbjuder arbetsorienterad daghemaktivitet för personer med funktionsnedsättning. Carsten har en kandidatexamen i kommunikationsvetenskap.


Läs artiklar av Carsten Carlsson

Mikael Petrovic Wågmark

Account Director
Läs bio

Nuvarande position

Mikael har jobbat på Hill+Knowlton Strategies i Stockholm sedan 2020. Han stöttar först och främst kunder inom corporate communication. Några av de kunder Mikael arbetar/har arbetat med är Spotify, Tata Consultancy Services, Lendo, Huawei och Kry.

Tidigare erfarenhet

Mikael har mer än 20 års erfarenhet av journalistik, corporate communication, PR, krishantering, förändringskommunikation och digital kommunikation. Han har lång erfarenhet från energibranschen och har arbetat både på Vattenfall och E.ON i roller som Vice President Media Relations and Editorial och Head of Corporate Communication. Innan Mikael gick över till att arbeta med kommunikation på företagssidan jobbade han som journalist, till största delen på Sveriges Television.

Utbildning

Mikael är utbildad journalist och har en politicies magister med statsvetenskap som huvudämne och en kandidatexamen i tyska. Han har också studerat franska.


Läs artiklar av Mikael Petrovic Wågmark

Claes Nyberg

Account Director
Läs bio

Claes ansvarar för vårt erbjudande inom Public Affairs och kriskommunikation. Tidigare var han presschef för Hongkong-baserade MTR Nordic Group, som är operatör för tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm. Claes har över 10 års erfarenhet av kommunikation inom medierelationer, kriskommunikation, corporate communications och public affairs – ofta inom sektorer för samhälle, infrastruktur, utbildning och industri samt på reglerade marknader i Sverige såsom kollektivtrafik och skola.

Claes har lång erfarenhet som aktiv i idéburen sektor på lokal, nationell och internationell nivå. Bärande har ofta varit frågor om mänskliga rättigheter, inkludering och mångfald. Han har arbetat som konsult inom retorik och är en erfaren moderator. Han är sedan hösten 2018 ledamot i Kommunfullmäktige och Utbildningsnämnden i Stockholms stad och del av styrelsen för Stockholm Business Region.

Claes har erfarenhet av varierade positioner från egen konsultverksamhet, VD för Friskolornas riksförbund, Presschef för Lärarförbundet och MTR Nordic Group, kommunikationskonsult vid JMW Kommunikation, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer SFS och Stockholm Pride, mångårig ledamot i RFSLs förbundsstyrelse, samt regeringsuppdrag i myndighetsstyrelser.

Claes har läst kemiteknik vid KTH samt retorik, svenska, statsvetenskap och genusvetenskap vid Södertörns Högskola.


Läs artiklar av Claes Nyberg
Ingen ledare att visa