Integritetspolicy för rekrytering

För oss på Hill+Knowlton Strategies är det viktigt att se till att din personliga information skyddas och aldrig missbrukas.

Vår integritetspolicy förklarar vilken personlig information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur vi använder den, kontrollerna du har över din personliga information och de rutiner som vi har för att skydda din integritet. Integritetspolicyn gäller personlig information som vi samlar in via vår H+K-karriärwebbplats och alla tillhörande ansökningar om anställning som kommer via H+K-karriärwebbplats.

Genom att dela din personliga information med oss ​​och genom att fortsätta använda vår karriärwebbplats bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i denna integritetspolicy. Vi tar ansvar för den personliga information som vi samlar in om dig och vi strävar efter att vara transparenta kring hur vi hanterar den samt hur du kan ta kontroll över din information.

I denna integritetspolicy, när vi hänvisar till ”H+K”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”, menar vi Hill+Knowlton Strategies eller H+K karriärwebbplats.

Om du har några frågor, kommentarer eller oro kring någon aspekt av denna policy eller hur Hill+Knowlton Strategies hanterar din information, skicka ett e-post till vårt Privacy Team på [email protected].

Vilken personlig information samlar vi in?

Våra huvudsakliga skäl för att samla in din personliga information är att ge dig information eller tillhandahålla tjänster som du har begärt, inklusive ansökningar till Hill+Knowlton Strategies. Vi använder även informationen för att tillhandahålla och förbättra tjänsten, produkter och upplevelser som du och användarna av H+K-karriärwebbplats, jobbsökande och anställda hos oss förväntar sig.

Vi samlar in personlig information från dig på flera olika sätt; du kan dela information med oss, eller vi kan samla in den på andra sätt. I det här avsnittet förklarar vi de olika sätten vi samlar in personlig information om dig och några sätt på vilka den informationen kommer att användas. För mer information om hur vi använder din personliga information, se avsnittet ”Hur använder vi din personliga information?”.

Information du delar med oss

Vi samlar in personlig information som du delar med oss ​​när du registrerar dig, kontaktar oss eller interagerar med oss ​​via vår webbplats, e-post, telefon eller på annat sätt. Du kan välja att inte lämna viss information eller begära att all information du tidigare delat tas bort. Om du gör det kanske du inte kan dra full nytta av H+K-karriärwebbplats och fortsätta med en jobbansökan.

Till exempel kan du ge oss information när du kontaktar oss om en möjlighet att arbeta på Hill+Knowlton Strategies, laddar upp ett CV, personligt brev eller annan karriärinformation.

För att ansöka till ett jobb som listas på vår webbplats kräver vi att användaren registrerar sig och ger oss grundläggande kontaktinformation såsom ditt namn, din adress, e-postadress, postadress, kontaktnummer, erfarenhet (vanligtvis i form av ett CV) samt all annan personlig identifierbar information du inkluderar i din kontakt med Hill+Knowlton Strategies. Vi kan också be om ytterligare information för att hjälpa oss med vår rekryteringsprocess och om du erbjuds ett jobb.

Kakor

Vi kan komma att använda kakor och liknande tekniker för att samla in icke-personligt identifierbar information om dig och för att anpassa din användning av H+K-karriärwebbplats. En kaka är en liten datafil som vissa webbplatser sparar på din dator när du besöker dem. Vi kan också använda ”web bugs”, gifs och liknande tekniker för att samla in data som liknar den som samlas in av en kaka. En kak-fil kan innehålla olika typer av information, inklusive ett användar-ID som webbplatsen använder för att spåra de sidor du har besökt.

De flesta webbläsare är inledningsvis konfigurerade för att acceptera kakor; du kan emellertid ställa in din webbläsare till att neka alla kakor, ange när en kaka skickas eller rensa kakor från webbläsaren med jämna mellanrum. Om du väljer att inaktivera kakor eller vägrar att acceptera en kaka kanske du inte kan använda alla funktioner på H+K-karriärwebbplats.

Om du besöker någon av våra samarbetsföretags webbplatser kan kakor användas enligt beskrivningen i deras integritetspolicy, så det kan vara en bra idé att kontrollera de integritetspolicys som gäller för dessa webbplatser.

Hur använder vi din personliga information?

Det huvudsakliga syftet med att behandla dina personuppgifter är att registrera din jobbansökan och om denna ansökan går vidare till vårt urvalsförfarande även skapa en profil av dig, vilket innebär att vi kommer att behandla alla nödvändiga uppgifter som krävs för att utvärdera din ansökan. Denna utvärdering kan också innebära en utvärdering gjord av en tredje part.

Vid ett beslut om att anställa kommer vi också att använda dina personuppgifter för att förbereda ett anställningsavtal.

Dessutom använder vi din personliga information för att förse dig med information eller tjänster som du har begärt, inklusive stöd i din jobbansökan till Hill+Knowlton Strategies och för att tillhandahålla och förbättra tjänsten, produkter och upplevelser du och användarna av H+K-karriärwebbplats, jobbsökande och anställda hos oss förväntar sig.

Behandlingen av dina uppgifter är därför nödvändig för de steg som krävs innan du ingår ett anställningsavtal och som är i våra berättigade intressen, det vill säga intresset att bedöma och utvärdera dig innan vi beslutar om att erbjuda dig en anställning.

Vi kan komma att dela din personliga information med företag i vårt nätverk och med tanke på vår globala skala kan din personliga information överföras från en jurisdiktion till en annan. När vi gör sådana överföringar gör vi det i enlighet med dataskyddslagstiftningar, till exempel genom att använda standardkontrakt där information överförs från Hill+Knowlton Strategies i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Hill+Knowlton Strategies i USA.

Vi delar din personliga information med vissa tredjepartsföretag som tillhandahåller tjänster för vår räkning. De har bara tillgång till den personliga information de behöver för att utföra dessa tjänster. De är skyldiga att hålla din personliga information konfidentiell och får inte använda den på annat sätt än som vi ber dem och alltid i enlighet med denna integritetspolicy.

Information du delar med oss

Vi använder den personliga informationen du delar med oss på följande sätt:

 • För att utvärdera din ansökan och att hålla dig uppdaterad under hela ansökningsprocessen;
 • För att svara på dina frågor och förfrågningar;
 • För att kommunicera med dig;
 • För att ge dig uppdateringar om din ansökan;
 • För att tillhandahålla tjänster och assistans för alla ansökningar du skickar in;
 • För att behandla ansökningar du skickar till Hill+Knowlton Strategies;
 • För att ge dig uppdateringar om eventuella ändringar i Hill+Knowlton Strategies policys, villkor och andra frågor som vi kan behöva berätta för dig; och
 • Om du har bett oss att hålla dig informerad om andra möjligheter på Hill+Knowlton Strategies, kan vi i upp till fem år kontakta dig för att berätta om dessa

Framtida kontakt

Om du har bett oss, håller vi dig informerad om andra möjligheter på Hill+Knowlton Strategies i upp till fem år. Vi gör detta på olika sätt, inklusive e-post, post, SMS, via sociala medieplattformar och via telefon. Du kan välja själv hur du helst vill bli kontaktad.

Om du vill ha mer information om hur vi delar din personliga information, skicka ett e-post till vårt integritetsteam på [email protected].

Länkar till tredjepartswebbplatser

Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som inte drivs och kontrolleras av Hill+Knowlton Strategies.

Vi har ingen kontroll över, och ansvarar inte, för innehållet på dessa webbplatser eller hur tredje part som ansvarar för dem samlar in och använder din personliga information. Vi stöder inte eller gör några framställningar om tredje parts webbplatser.

Tredje parts webbplatser kan ha sina egna integritetspolicys som förklarar hur de använder och delar din personliga information. Du bör granska dessa integritetspolicys noggrant innan du använder dessa webbplatser för att se till att du är nöjd med hur din personliga information samlas in och delas.

Hur länge sparar vi din personliga information?

Vi sparar bara din personliga information så länge vi behöver för att kunna använda den av de skäl som anges i denna integritetspolicy och så länge vi är skyldiga att hålla den enligt lag. Efter en ansökan behåller vi din information om andra möjligheter blir tillgängliga; men vi kommer bara att spara din information under en begränsad period och dina uppgifter kommer att rensas efter fem års kontoinaktivitet.

Informera oss om förändringar

Om någon av informationen som du har gett till Hill+Knowlton Strategies ändras, till exempel om du ändrar din e-postadress, namn eller postadress, kan du uppdatera, ändra eller ta bort information genom att logga in på ditt konto eller fråga oss genom att lämna in en begäran här.

Dina rättigheter

Du har rätt att fråga efter:

 1. En kopia av den personliga information som vi har om dig, och information om hur vi behandlar din personliga information;
 2. Att korrigera felaktigheter i din personliga information;
 3. Om vi ​​behandlar din personliga information på ett automatiserat sätt och via ditt samtycke (se ”Hur använder vi informationen?” ovan), för att vi ska kunna skicka din personliga information till dig i ett strukturerad, vanligt använt och maskinläsbart format. Du kan också be oss att tillhandahålla din personliga information direkt till en tredje part i detta format, vilket vi kommer att göra om det är tekniskt genomförbart;
 4. Att din personliga information ska raderas, eller att vår användning av den ska begränsas (till exempel om dina preferenser ändras, eller om du inte vill att vi ska skicka dig den information du har begärt).
 5. Att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när vi använder ”berättigat intresse” som en rättslig grund. Vi kommer att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande juridiska skäl för behandlingen. Du kommer till exempel att kunna invända mot behandlingen av dina personuppgifter i händelse av en nekad jobbansökan. I så fall kommer vi att radera din personliga information omedelbart och upphöra med ytterligare behandling.

Kontakta oss med hjälp av informationen nedan om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Du har också rätten att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med hur vi har hanterat din personliga information.

Om dit lands lagar tillåter oss att ta ut en avgift för att ge dig tillgång, kommer vi att meddela detta till dig i vårt svar på din begäran.

Om du vill komma åt, uppdatera eller ändra din personliga information eller om du vill att vi ska ta bort personlig information som vi har om dig, eller begränsa dess användning, eller om du vill göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected].

Hur skyddar vi din personliga information?

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, inklusive kryptering, för att skydda din personliga information och integritet. Vi granskar dessa åtgärder regelbundet och skyddar din personliga information med hjälp av en kombination av både fysiska och IT-baserade säkerhetslösningar, inklusive åtkomstkontroller som begränsar och hanterar hur din personliga information och data behandlas och hanteras. Även om vi inte kan garantera säkerheten för din personliga information, åtar vi oss att vidta alla lämpliga åtgärder för att kunna göra det.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kommer att granska och uppdatera denna integritetspolicy i framtiden. Notera det datum då den senast uppdaterades nedan.

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar, eller vill klaga på hur vi använder din personliga information, kontakta vårt integritetsteam.

Du kan när som helst kontakta vårt integritetsteam via [email protected]. Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Uppdaterad maj 2018