Under onsdagen bjöd Hill+Knowlton in till lunchsamtal om hållbarhetskommunikation. Det blev ett inspirerande och lärorikt samtal med Nyamko Sabuni som jobbat med hållbarhetsfrågor i runt 30 år, både som politiker och i näringslivet.

Kommunicera inget som medarbetarna inte håller med om samt hitta det väsentliga i hur din affär påverkar samhället omkring och bygg en trovärdig och äkta historia kring det, är hennes bästa råd till dig som ska kommunicera kring ditt bolags hållbarhetsarbete.

Vi bjöd in Nyamko i ljuset av att det under kommande år kommer nya bestämmelser från EU som får stor betydelse både för hur företag hållbarhetsrapporterar och för hur de faktiskt hanterar sin påverkan på människa och miljö, men också hur de i sin tur påverkas av samhället. Och i och med att det ställs ökade krav på hållbarhetsarbetet, ställs det också högre krav på de som ska kommunicera detsamma.

Ett ytterligare medskick från henne är att alltför många företag fokuserar för mycket på klimat och utsläppsfrågan. Ja, den förtjänar uppmärksamhet eftersom det är avgörande att samhället i stort klarar klimatutmaningen. Men när du ska kommunicera ditt hållbarhetsarbete kanske inte klimat och miljö är det viktigaste för hur din affär påverkar samhället. Analysera företaget och din affär på djupet: vad skapar vi för värde och hur gör vi samhället bättre? Om du är ett tjänsteföretag, kanske ditt bidrag är större inom andra områden än det gröna.

Nyamko avslutar med att uppmana företag och företagsledare att ge sin åsikt oftare. Det är något som blivit betydligt vanligare på senare år, men där vi alla skulle tjäna på att företag ännu oftare deltar i samhällsdebatten. För 20–30 år sen hade politiken ledarskapströjan inom hållbarhet, nu är det tvärtom – det är näringslivet som leder arbetet. Därav oerhört viktigt att näringslivet vågar säga vad de tycker.

Om du vill diskutera mer specifikt kring era utmaningar kopplat till detta med H+K och med Nyamko, är du givetvis mer än välkommen att höra av dig. Kanske du vill genomföra en workshop för att spetsa till ert fokus i hållbarhetskommunikationen eller vill ha en inspirerande föreläsning med medarbetare eller ledningsgrupp?

Vi pratar gärna vidare och är bara ett samtal eller ett mejl bort!

Kontakt:

Åsa Mogerud, vd och senior rådgivare

[email protected]

+46 701 11 06 16

Jessica Bissmark, vice vd och senior rådgivare

[email protected]

+46 73 436 82 71