M+A-konsultering


Tillbaka

Företagsffärer – oavsett om det gäller fusioner, förvärv, tillgångsförsäljning eller annat – är dessa ofta de viktigaste händelserna i utvecklingen för en organisation.

Idag får transaktioner mycket publicitet, involverar fler externa aktörer och rapporteras nästan som sport eller val – det betyder att det finns större risk än någonsin tidigare. Affärsriskerna är alltid närvarande – chefer och deras rykte, tillsynsmyndigheter, regeringar, finansiärer och investerare har alla ett intresse.

Vi har gett råd vid många framgångsrika företagssammanslagningar, investeringar i mycket strategiska sektorer, övertaganden och proxy-strider. Samtidigt upprätthåller våra affärsrådgivare sunda relationer med regeringar, banker, juridiska rådgivare, tillsynsmyndigheter och intressenter.

Öppen, transparent och snabb kommunikation till målgrupper är avgörande för att upprätthålla och skydda företagets rykte.

Med vår djupa förståelse av regleringsmiljön, analytikers och investerares förväntningar, mediemiljön för sammanslagningar och förvärv, omstruktureringar, avknoppningar, privatiseringar, proxy-strider och börsintroduktioner – utvecklar vi övertygande berättande för att stödja investeringsberättelser. Vi implementerar proaktiva metoder för att snabbt reagera på marknadsspekulation, ogynnsamma analytikerrapporter, läckor eller stämningar.

Med vårt verkligt globala perspektiv kan vi ge både råd och hjälp med implementering som krävs för att hjälpa dig att stänga nästa avgörande affär.

Sektorer

H+K levererar djupa branschkunskaper i kombination med specialiserade kompetensområden. Vi förstår våra kunders ekosystem och hur man engagerar deras målgrupper.
Läs mer

Produkter

Bakom alla våra insiktsledda idéer och kommunikationsstrategier ligger en djup förståelse för data och analys, kreativitet, innovation och storytelling.
Läs mer