360 Reputation Monitor


Tillbaka

I vilken miljö är ditt företag verksamt i?

Oavsett var ditt företag står i konkurrensen eller vilka större frågor som er bransch står inför är det viktigt att veta var ditt företag står innan du startar ett stort kommunikationsinitiativ.

En enhetlig bild av ert rykte

Vår 360° Reputation Monitor ger omfattande rykteshantering för ledningen och skapar en grund för att bygga varumärket genom att analysera styrkor och svagheter över viktiga intressentgrupper.

Genom att kombinera forskningskompetens med insyn i offentliga frågor och den senaste tekniken, levererar vi värdefull information i realtid och tillhandahåller mätbara data för ledningens beslut.

360° Reputation Monitor är ett system som är utformat för att mäta och övervaka data relaterade till varumärke och rykte inom och över flera viktiga områden, vilket ger ett företag insikter om hur man hanterar sitt rykte mest effektivt.

Hur det ser ut i praktiken360 reputation monitor

Fallstudie: löpande ryktesbevakning för ledande företag inom finansiella tjänster

Ett ledande företag för finansiella tjänster insåg betydelsen av rykte för att hantera ett globalt företag och insåg att de hade minimal information på företagsnivå. Företagets rykte hanterades i enskilda avdelningar med minimal överlappning av mätvärden och informationskällor.

Vi utformade en global bedömning för att förenkla ryktehanteringsprocessen och ersätta de komplicerade samt extremt kostsamma insatser som redan fanns inom enskilda avdelningar.

Vår kontinuerliga utvärdering av åtta intressentgrupper fokuserar på personliga inbjudningar och relationsbyggande för att öka svarsfrekvensen bland toppchefer vilka ofta är svåra att få svar från. Den pågående ryktesbevakningen har fortsatt i flera år, och har tillhandahållit den verkställande ledningsgruppen trenddata för beslutsfattande i alla avdelningar och informerat utvidgade initiativ inom rekrytering och alumni-program för att etablera kanaler och skapa konsekventa budskap för dessa grupper.

Allison Spray

Global Head of Data + Analytics

Sektorer

H+K levererar djupa branschkunskaper i kombination med specialiserade kompetensområden. Vi förstår våra kunders ekosystem och hur man engagerar deras målgrupper.
Läs mer

Specialistkompetens

Vi integrerar kärndiscipliner för att kunna leverera en djup branschkunskap i kombination med specialistområden inom 'idéer + strategi', 'innehållsskapande' och 'publicering'.
Läs mer