När det var dags för dagens andra seminarium skiftade fokus mot kreativitet inom Public Affairs. Gästerna välkomnades med en välfylld ishink och tilltugg när Hill+Knowlton bjöd in till After-Work tidigare under hösten.

Även denna gång leddes presentationen av Arne Mosselman, Head of Creativity & Innovation på H+K Europa.

För att kunna nå ut med sin kommunikation, engagera och åstadkomma förändring är det direkt avgörande att man förstår sig på vad människor bryr sig om, säger Arne. För att förtydliga gick Arne igenom några geopolitiska skiften under det senaste årtiondet som mynnat ut i dagens verklighet. Kanaler och kommunikationsverktyg som för ett par år sedan kändes progressiva och relevanta är idag inte alls rätt väg att gå längre. Arbete med frågor som för några år sedan kändes bra är idag snarare direkt avgörande ur affärssynpunkt.

Arbete med samhällsfrågor är ofta långsiktiga processer. Men med ett öra mot marken och villigheten att ta till okonventionella metoder så kan det gå snabbt, säger Arne. För att förtydliga sina resonemang visade han på ett gäng omtalade case. Så, vad är det som ofta skiljer en framgångsrik kampanj från en som faller platt, trots stort stöd och en fråga som involverar många människor? Kreativitet.

För att förtydliga gick Arne in på djupet på två kommunikationskampanjer.

En som diskuterades flitigt var hur man lyckades få bort lyxbeskattningen på tamponger i Tyskland. Trots ett överväldigande stöd hade grupper som ansåg det märkligt att tamponger beskattades som lyxvaror förtvivlat svårt att nå hela vägen fram. Så, för att dra uppmärksamhet till fallet bestämde man sig för att börja paketera och sälja tamponger som böcker. Detta för få en momssats på 7 procent i stället för 19 procent. Det här var inte en långsiktig strategi, utan ett kreativt sätt att rikta strålkastarna mot detta faktum. Genom att skicka böckerna till samtliga riksdagsledamöter lyckades man öka medvetenheten, göra det mer personligt och sätta press på enskilda politiker. Trots att man länge kämpat för denna fråga, var det först nu som förändringen skedde. Ska det behövas? Kanske inte. Men vad vi däremot kan slå fast är att kreativitet kan vara ett verktyg för att bryta dödlägen och mobilisera så att önskad förändring till slut blir verklighet.

Efter det följde en genomgång av Arnes egna kreativa processer. För honom, säger Arne, handlar kreativitet i grunden inte om att slänga ut förslag utan förankring i någon sorts verklighet – utan snarare att förstå sig på vilka data, verktyg och tydliga riktlinjer man ska använda sig av för att sedan ge sig själv friheten att vara kreativ.