Better Impact™


Tillbaka

Medborgarskaps- + hållbarhetskonsultering

Att stärka varumärken och göra det möjligt för dem att ha en bättre inverkan på människor och vår planet

Miljön företag verkar i fortsätter att förändras och pressen som driver förändringarna ökar dagligen.

Föreskrivande

Den ökade hastigheten för reglering.

Investerare

”Klimatförändringar är nästan alltid den viktigaste frågan som kunder runt om i världen tar upp med Blackrock.” BlackRock-brev, 2020

Samhällelig

Effekterna av ihållande social och ekonomisk ojämlikhet på globala samhällen.

Politisk

Avsaknaden av en konsekvent politisk filosofi runt om i världen gör operativa miljöer komplexa.

Mänsklig

Aktivismens uppkomst; Greta Thunberg förenar en global generation för att kräva miljöförändringar.

Miljömässig

Att skydda jorden är allas ansvar, inklusive företagen och hur de arbetar.

H+K samarbetar med våra kunder för att utveckla kommunikationsstrategier som hanterar risker, bygga rykte och leverera tillväxt.

Tillsammans hjälper vi våra kunder att bygga långsiktigt, hållbart och delat företagsvärde.

Vem arbetar vi med?

Vi arbetar med organisationer som vill bli bättre – vi bedömer inte tidigare handlingar. Det som är viktigt är att dina avsikter är äkta och att du åtar dig att omvandla dem till handling.

Kompetensområden

Miljömässig
hållbarhet

Företagsstiftelser + -filantropi

Mångfald + inkludering

Frivilligorganisationer + ideella organisationer

Katastrofhjälp + humanitärt bistånd

Försörjningskedjan

Samhällsengagemang

ESG-prestanda

Vårt tillvägagångssätt

Våra konsulter har expertisen och passionen för att hjälpa varumärken att ha en Better Impact™ på människor och vår planet.

Data + analys

Revision

Benchmark

Better Impact™ Scorecard

Intressentprioritering

Väsentlighetsbedömning

Data + analys

Strategi- / ramverksutveckling

Beteendeförändringsprogram

Programutveckling

Företagsfilantropistrategi

Budskapsutveckling + -testning

Frågor + krishantering

Relationer med media + publik

Beteendeförändringsprogram

Integrerad kommunikation

Thought Leadership

Chefssynlighet + -positionering

Kreativ + digital utveckling

Partnerskap + koalitioner

Interessentengagemang

Experiential

Företagsmedborgarskap- / konsekvensrapportering

Investerarrelationer och -resultat / ESG-investering

Tredjepartsbetyg, -index och -ranking

Mätning av program + kommunikationspåverkan

För mer information om Better Impact™, skicka e-post till betterimpact@hkstrategies.com.

Sektorer

H+K levererar djupa branschkunskaper i kombination med specialiserade kompetensområden. Vi förstår våra kunders ekosystem och hur man engagerar deras målgrupper.
Läs mer

Produkter

Bakom alla våra insiktsledda idéer och kommunikationsstrategier ligger en djup förståelse för data och analys, kreativitet, innovation och storytelling.
Läs mer