Mobilitet + logistik


Tillbaka

Mobilitet och transport är naturligtvis kopplade till olika sektorer och policyområden. Det finns en känslig balans mellan behovet för människor och varor att kunna röra sig snabbt, fritt och överkomligt samt behovet av hållbarhet, säkerhet och konkurrenskraft.

Vi har erfarenhet av att hjälpa kunder att navigera nätverket av regler, personer och förordningar för att nå de mest kritiska målgrupperna. Genom att representera företag som är involverade i transport av gods med flyg, järnväg eller till sjöss, hjälper vi kunder att positionera sig för att hantera utmaningar och möjligheter inom transport- och sjöfartssektorn.

Vårt stöd inkluderar profilering av personer i ledande positioner, utveckling och utbildning av budskap, brand journalism, skapande av innehåll, medie- och communityhantering, problem- och krisstöd, sponsring, evenemangs- och talarhantering samt intressentuppsökning och -engagemang.

Specialistkompetens

Vi integrerar kärndiscipliner för att kunna leverera en djup branschkunskap i kombination med specialistområden inom 'idéer + strategi', 'innehållsskapande' och 'publicering'.
Läs mer

Produkter

Bakom alla våra insiktsledda idéer och kommunikationsstrategier ligger en djup förståelse för data och analys, kreativitet, innovation och storytelling.
Läs mer