ProPEL+


Tillbaka

Vet du att ditt innehåll kommer att påverka din målgrupp?

Har ditt innehåll kontrollerats mot din målgrupp? Vet din klient vilka budskap som har störst inverkan för att öka eller förstärka fördelaktighet eller stöd?

Kvalitativ och kvantitativ forskning för att testa innehåll

Vi kommer med decennier av erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa studier inklusive fokusgrupper, undersökningar och individuella intervjuer för att utveckla och testa budskap och innehåll.

Det här sträcker sig från att genomföra inledande, utforskande studier för att grundlägga utvecklingen av det kreativa till testmaterial för tydlighet och påverkan före en kampanj.

Hur det ser ut i praktiken

Vår kompletta uppsättning verktyg inkluderar:

  • Traditionella och online-fokusgrupper
  • Test av innehåll samt online-annonser
  • En-till-en-intervjuer med svåråtkomliga intressegrupper

Fallstudie: löpande ryktesbevakning för ledande företag inom finansiella tjänster

Ett ledande företag för finansiella tjänster insåg betydelsen av rykte för att hantera ett globalt företag och insåg att de hade minimal information på företagsnivå. Företagets rykte hanterades i enskilda avdelningar med minimal överlappning av mätvärden och informationskällor.

Vi utformade en global bedömning för att förenkla ryktehanteringsprocessen och ersätta de komplicerade och extremt kostsamma insatser som redan fanns inom enskilda avdelningar.

Vår kontinuerliga utvärdering av åtta intressentgrupper fokuserar på personliga inbjudningar och relationsbyggande för att öka svarsfrekvensen bland toppchefer som är svåra att undersöka. Den pågående ryktesövervakningen har pågått i flera år, och har försett den verkställande ledningen med trenddata för beslutsfattande i alla avdelningar. Den har vidare informerat utvidgade initiativ för rekrytering och alumni-program i syfte att etablera kanaler och skapa konsekventa budskap för dessa elitgrupper.

Sektorer

H+K levererar djupa branschkunskaper i kombination med specialiserade kompetensområden. Vi förstår våra kunders ekosystem och hur man engagerar deras målgrupper.
Läs mer

Specialistkompetens

Vi integrerar kärndiscipliner för att kunna leverera en djup branschkunskap i kombination med specialistområden inom 'idéer + strategi', 'innehållsskapande' och 'publicering'.
Läs mer