Det senaste halvåret har många elkonsumenter förfärats över storleken på elräkningarna som med en tung duns dimper ner i brevlådan. När man trodde att det inte kunde bli värre, så känns det som att varje månad för med sig en ny rekordnotering. De höga elräkningarna håller sig inte ens till vinterhalvåret längre, utan strax före midsommar berättades det i media om en ny toppnotering.

Elhandlarnas kundtjänster har stundtals varit nedringda av kunder som inte hade budgeterat för en så stor utgift och nu undrar om räkningen verkligen stämmer. Elhandlarna å sin sida svänger i taktik och börjar erbjuda fasta avtal istället för rörliga.

Men det borde inte komma som en total överraskning för elkonsumenterna, åtminstone inte om de har följt medias rapportering i frågan. Elprischocken har varit ett återkommande tema i media sedan förra sommaren. Och konsumenterna har också på ett pedagogiskt sätt fått förklarat för sig vilka faktorer som föranlett det höga elpriset: bristande överföringskapacitet, mindre inhemsk produktion men också faktorer som vi i Sverige inte har så stort inflytande över som ökat pris på gas och kol till följd av kriget i Ukraina.

Annat var det vintern 2010/2011. Det var en relativt kall vinter då elpriset också sköt i höjden. Ett sällan skådat drev riktades då mot ”energijättarna” som anklagades för att avsiktligt ställa av kärnkraftsreaktorer i syfte att driva upp elpriset. Energibolagen Vattenfall, E.ON och Fortum kallades till och med för ”eljuntan” i vissa medier. Med SvDs dåvarande onlinesajt E24 i spetsen blev de tre stora energibolagen hårt attackerade av den svenska ekonomijournalistkåren som gjorde sitt yttersta för att belysa profithungern.

Och visst var det så att kärnkraften i mångt och mycket stod stilla och det bidrog säkert till det höga elpriset. Men det var inte en ondsint plan från energibolagen som låg bakom detta, utan en olycklig kombination av planerat underhåll, oplanerat driftstopp och ovanligt kallt väder som ledde till att efterfrågan på el vida översteg utbudet.

Att kärnkraftsägarna E.ON, Fortum och Vattenfall avsiktligt skulle ha ställt av reaktorer för att driva upp elpriset var naturligtvis ren nys. Energibolagen hade redan hedgat – dvs på förhand talat om hur mycket el de förväntas producera och till vilket pris – på elbörsen NordPool och därmed fanns det inget incitament alls att inte sälja den produktion man förbundit sig till. Dessutom tjänar energibolagen betydligt mer på att erbjuda sin produktion till NordPool än på den eventuella marginalhöjning från elkonsumenterna som skulle skapas av ett högre elpris orsakat av produktionsbortfall.

Men det tog mycket kraft och ansträngningar i anspråk från energibolagens och branschföreningens sida för att få en journalistkår som fått vittring på en tänkbar konspiration att objektivt vilja ta till sig hur elmarknaden fungerar.

Idag är rapporteringen betydligt mer nyanserad och det märks att energiaktörernas utbildningsinsatser har burit frukt. Visst söker man fortfarande syndabockar, men det håller sig mestadels på det politiska planet – varför har inte kärnkraften fått bättre förutsättningar? Varför har det inte investerats mer i stamnätet? Om vi är i den här situationen nu, hur blir det då när efterfrågan på el förväntas fördubblas under de närmaste 25 åren och de kvarvarande kärnkraftsreaktorerna förväntas vara avvecklade till dess?

Energibolagen klarar sig i stort sett undan medias sökarljus och politikerna får ta smällen. Men kundtjänstmedarbetarna får samtidigt ägna mycket kraft åt att förklara hur allt hänger ihop för arga elkonsumenter. En del av detta merarbete hade kanske kunnat undvikas genom att vara mer proaktiva i sin kundkommunikation och belysa de problem de själva har identifierat att vi står inför, nämligen kapacitetsbristen i Sverige. Det är inte hela orsaken till det nuvarande höga elpriset, men utgör en del av den samlade bilden. Istället handlar energibolagens kundkommunikation till största delen om alla positiva insatser för klimatet de bidrar med.

Det är förstås behjärtansvärt att belysa, men det borde ligga i energibolagens intresse att upplysa samtliga målgrupper om de utmaningar Sverige står inför.

Läs gärna mer i vår rapport om energibolagens kommunikation här.