En av mina specialiteter är internkommunikation. För mig är internkommunikationen central på en arbetsplats i den meningen att den alltid finns där, oavsett om man jobbar med den eller inte, så existerar den. Det är en temperaturmätare på kultur och engagemang men också på företagets resa mot uppsatta mål. Och internkommunikation har under Covid-19-pandemin blivit ännu viktigare då många företag har de flesta av sina anställda arbetande på distans. Vad är då viktigt att tänka på när man planerar företagets internkommunikation?

  • Ta reda på riktningen – Var står företaget idag och vart vill man komma? Hur ser strategin ut? Vad vill ledningen? Hur pratar medarbetarna? Jag försöker prata med så många som möjligt, vad ligger bakom att strategin ser ut som den gör, hur beskriver medarbetarna själva bolagets resa? Vad tilltalas gruppen av, och är svårt att förstå?
  •  Gör den visuell! – När du har en tydlig överblick, då brukar jag rita upp kartan som jag ser den, gärna visuellt men går också att göra i ord. På det viset får jag en bekräftelse både från alla inom företaget kring en gemensam bild. Lyft det som tilltalar, förenkla det som är otydligt. Men använd alltid rätt ord – välj orden noga och lyssna på den strategiska inriktningen. Förenkling är bra, men det är viktigt att alla delar finns där. Det här går att jobba med stegvis, fyll på, gräv djupare, förklara.
  • Identifiera arbetsprocesser och arbetssätt – Det här är en superviktig del av arbetet. Att identifiera sammanhang, de officiella och de inofficiella kanalerna. Även det här behöver ofta lyftas upp och förtydligas och det är precis det man kan bidra extra med som konsult med fördelen att kliva in med ett utifrånperspektiv. Här är det viktigt att alla vet, förstår och kan identifiera sin plats, sin kugge i maskineriet. Hitta talespersoner, berätta, visualisera, visa samband. Den här delen av arbetet behöver ofta upprepas flera gånger.
  • Hitta språket, kulturen och personerna – Min erfarenhet säger mig att du bör låta de snabbaste hästarna springa, driva framåt. Men bidra till att alla röster hörs och skapa delaktighet. Vilken kanal eller vilket sammanhang är inte lika viktigt, tycker jag. Det som är viktigt är att finnas där, vara supernogrann, knuffa orden och budskapen i rätt riktning. De orden som är valda att representera den resa man är ute på. Det är du som jobbar med internkommunikation som sätter orden, tonen och sammanhangen. Inte i de stora gesterna utan genom att knuffa, nudga och lotsa.

Behöver du eller ditt företag hjälp med interkommunikation? Hör av dig till mig!

Åsa Mogerud, tf vd, Hill+Knowlton Strategies Sverige
asa.moderud@hkstrategies.com