Är du verksam inom Life Science-industrin? Sedan en tid tillbaka har Hill+Knowlton Strategies utökat sitt nordiska erbjudande inom kommunikationsrådgivning på området. Den rutinerade kommunikationsrådgivaren Anders Cnattingius har nu knutits till kontoret i Stockholm, som därmed kan erbjuda lösningar på såväl strategisk som taktisk nivå till uppdragsgivare verksamma i den ofta svårnavigerade hälso- och sjukvårdssektorn.

– Sjukvårdens mångfacetterade intressentmiljöer och ofta komplexa beslutsprocesser ställer speciella krav på att arbeta på ett integrerat sätt med kommunikation och påverkan. Här kan vi bidra med lösningar. Det handlar inte minst om att hjälpa våra uppdragsgivare att identifiera och utnyttja möjligheterna till att mobilisera tredjepartstöd för sin agenda inom ett specifikt område – och därmed mer effektivt uppnå önskade målsättningar. Det kan röra sig om att sätta fokus på ett problem inom forskning eller sjukvård, skapa insikter om möjliga lösningar, inklusive öka kännedomen om ett specifikt marknadserbjudande. Det känns kul att kunna leverera heltäckande lösningar till uppdragsgivare med all den expertis som redan finns inom Hill+Knowlton, berättar Anders Cnattingius, bosatt i skånska Ljunghusen längst ner i vårt avlånga land.

Närheten till Danmark är inte bara geografisk. Under flertalet år har Anders Cnattingius varit verksam i rågbrödets hemland. Bland annat hos kommunikationsbyråerna Effector och Molecule Consultancy i Köpenhamn.

– Jag har haft förmånen att under mer än 25 år arbeta på både bredden och djupet för uppdragsgivare inom såväl industrin som medicinska och patientföreträdande intresseföreningar i Skandinavien. Jag slutar aldrig att fascineras över hur spännande det är att arbeta inom den här branschen, berättar Anders.

Just nu är Anders bland annat involverad i produktionen av en internationell dokumentär om migrän och huvudvärk. Ett uppdrag som tagit honom till såväl USA som länder i Europa för intervjuer med ledande forskare inom området.

Inom uppdraget för Hill+Knowlton arbetar Anders med flera kunder inom läkemedelssegmentet.

De många åren av uppdrag inom Life Science har gett Anders en hel del insikter om hur svensk och skandinavisk sjukvård fungerar – och vad som krävs för att få genomslag för sin sak.

– En uppgift som jag ser som speciellt viktig är att skapa förståelse för hur pass stort inflytande läkarkåren kan ha gentemot sjukvårdshuvudmännen, om man talar med gemensam röst i angelägna frågor. Läkarna underskattar ständigt det inflytande man kan utöva; och industrin förbiser alltför ofta den kommersiella logiken i att hjälpa läkarkåren i frågor som kanske inte vid första anblicken är kopplade till den egna produktportföljen. Här kan man åstadkomma mycket tillsammans om man lyfter blicken något, betonar Anders.

Regionernas politiska styren börjar nu klarna. Det kan därför vara en klok idé för industrin att börja följa upp de löften som de kommande styrande partierna gick till val på ute i regionerna, menar Anders.

– De viktigaste besluten kring sjukvårdens efterfrågan tas ute i regionerna, inte i Stockholm. Leverantörer till sjukvården som har starka budskap kring hur man kan hjälpa styrande regionpolitiker att förverkliga utställda löften, har självfallet lättare att vinna gehör än andra, avslutar Anders.