Sedan 2014 har Carsten Carlsson arbetat på Hill+Knowlton Strategies som kundansvarig med bas i Stockholm. Med mer än 25 års erfarenhet av företagskommunikation, marknads-PR, krishantering, förändringshantering, problemhantering, Public Affairs, digital strategi och sociala medier har han mycket som kommer till nytta i den nya rollen som CCO på nordisk nivå.

– Den nordiska affären är ständigt närvarande för oss och behöver vårdas ömt. Flera av våra kunder har verksamhet över de nordiska gränserna, vilket innebär att vi har flera nordiska team. Genom det arbetet tar vi med oss lärdomar och insikter men också kunskap om hur affären kan utvecklas, säger Carsten Carlsson.

Kombinationen och kunskapsutbytet ligger till grund för en mängd fördelar menar Carsten Carlsson.

– Vårt nordiska kundarbete gör oss också snabbare och starkare. Vi blir rappare i termer av genomförande, kontakter, hantera snabba puckar mellan länder som annars skulle bli för omständliga. Vi blir starkare då vi har goda insikter om våra medarbetares kunskaper och då blir kunskapsutbytet också bättre mellan våra kontor. I slutändan skapar kombinationen en mängd fördelar för våra kunder, säger han.

Åsa Mogerud, vd Hill+Knowlton Strategies Sverige, välkomnar beslutet.

– Carsten är helt rätt person för uppdraget. Jag är både stolt och glad över att han nu går in i CCO-rollen för Norden. Att Sverige och Carsten får rollen för den nordiska koordineringen av våra gemensamma kunder visar också hur starkt Hill+Knowlton Strategies Sverige är i vår organisation, säger hon i en kommentar.

Under sitt arbetsliv har Carsten har arbetat med och för några av världens ledande företag och varumärken, däribland Spotify, Procter & Gamble, Google, Youtube, Kelloggs, Telenor, 3, Intel, Huawei och Nespresso. Hans ledarerfarenhet omfattar Global Head of External Communication på DeLaval International, Managing Director Grayling Stockholm, partner och vd Firefly Communication Nordic, Head of Communication inom Telia Group i Sverige för att nämna några.​

Carsten är också styrelseledamot i Misa, ett företag som erbjuder arbetsrelaterade aktiviteter för människor med arbetshinder. Han har även varit styrelseledamot i Sollentuna FK, en av Stockholms och Sveriges största fotbollsklubbar.