Risken för akut elbrist i södra Sverige tar upp allt större medieutrymme. Kortfattat handlar problematiken om osäker tillgång på el till följd av avvecklad kärnkraft, i kombination med bristfällig överföringskapacitet mellan norra Sverige (med gott om vattenkraft) och landets södra delar. Under sommaren och hösten har elpriserna skjutit i höjden. Värsta scenariot inför vintern? Att elen helt enkelt inte räcker till.

Enligt en undersökning som vi på Hill+Knowlton Strategies har genomfört är energibolagen oroade. Och de uttrycker sin oro i direkta samtal med politiker, samt i viss mån även i egna kanaler och på debattplats i traditionella medier. Men i energibolagens breda kommunikation till konsumenter framstår det som att Sverige är på god väg mot en hållbar elförsörjning genom kraft från sol, vind och vatten. Hotbilden nämns inte med ett ord.

Varför väljer de att förmedla dubbla budskap? Och vad gör det med energibolagens trovärdighet?

Läs rapporten i sin helhet här.